KONFERENCJA IPN

20-11-2015
Po czternastu latach wrócił do Świętochłowic i Centrum Kultury Śląskiej w formie konferencji IPN temat obozu pracy dla Niemców i Ślązaków na Zgodzie. „Leżący na przeciwko zakładów "Zgoda" w Świętochłowicach obóz, noszący oficjalną nazwę "Obóz Pracy w Świętochłowicach" byłą filią obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po Niemcach pozostało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego pod napięciem, wieże strażnicze, baraki dla więźniów oraz budynek dla personelu. Jeszcze w lutym 1945 r. skierowano do obozu pierwsze osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, milicji oraz NKWD (...) Ostatecznie świętochłowicki obóz przestał funkcjonować w listopadzie 1945 r., gdyż, jak wspomina Morel, przestał już być potrzebny. Przez ten obóz przeszło blisko 6 tys. osób, z których niemal 1/3 nie przeżyła pobytu. Przez wiele lat dzieje obozu pracy w Świętochłowicach-Zgodzie żyły jedynie w pamięci więzionych tam osób oraz ich rodzin, skrzętnie skrywane z obawy przed represjami za ujawnienie prawdy o tym, jak traktowano rdzennych mieszkańców Górnego Śląska w pierwszych latach Polski Ludowej.” Adam Dziurok http://ipn.gov.pl/

We wczorajszej konferencji, poświęconej  specyfice funkcjonowania obozów pracy na Górnym Śląsku udział wzięli Adam Dziurok, Sebastian Rosenbaum, Ewa Koj, Adrian Rams, Edmund Nowak, Krzysztof Gwóźdź oraz Bernard Linek i Bogusław Kopka. Konferencję otworzył Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Kategoria - (Aktualności) Autor - Mirosław Badura

Koncert karnawałowy

Pectus - koncert

Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160