Przegląd Zespołów Folklorystycznych 2015

18-03-2015
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
zaprasza na

VII OTWARTY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH KAPEL PODWÓRKOWYCH I LUDOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO Świętochłowice 15.04.2015 r.

CELE PRZEGLĄDU
  • wspieranie oraz promocja tradycyjnej twórczości artystycznej,
  • prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych,
  • kultywowanie i popularyzacja najcenniejszych wartości kultury śląskiej
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
15.04.2015 r. godz. 12.00
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
41-603 Świętochłowice
ul. Krauzego 1
Oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród odbędzie się bezpośrednio po przesłuchaniach.

BIURO ORGANIZACYJNE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 73
tel/fax 2 456-791
e-mail: konkurs@cks.org.pl (w temacie maila należy dopisać " folklor")
Koordynator przeglądu: Gizela Krawczyk
tel./fax (32)2456 -791, 515 182 274

Na adres biura należy przesłać karty zgłoszenia wypełnione w/g załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2015 r. (do pobrania ze strony internetowej www.cks.org.pl)
Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie Centrum Kultury Ślaskiej

KATEGORIE ZESPOŁÓW
  • zespoły folklorystyczne
  • zespoły śpiewacze
  • kapele podwórkowe
  • kapele ludowe
  • gawędziarze ludowi
  • widowiska obrzędowe
UCZESTNICY
zespoły działające przy: ośrodkach kultury, klubach, świetlicach i innych placówkach kulturalnych oraz rodziny muzykujące bez ograniczeń wiekowych.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
Zespoły i kapele oceniać będzie komisja artystyczna, w której skład wejdą specjaliści z zakresu muzyki, choreografii i etnografii.

Ocenie podlegać będą:
- dobór repertuaru i powiązanie z regionem
- czystość brzmienia i instrumentacja
- zgodność tańców, śpiewu i muzyki z tradycjami regionu
- czystość gwary, interpretacja
- dobór kostiumów i strojów ludowych
- walory artystyczne
- czas prezentacji zespołu do 20 minut
Dla najlepszych zespołów przyznane zostaną nagrody i dyplomy.
O przyznaniu i podziale nagród zadecyduje JURY konkursowe.

Uwagi organizacyjne:

- akredytacja w kwocie 20zł realizowana przelewem na konto ING BSK oddział Świętochłowice 51-10501373 -1000002277300139

Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności

ZAPRASZAMY - Do pobrania regulamin+karta zgłoszeniowa
Kategoria - (Aktualności, Konkursy) Autor - Mirosław Badura

Koncert zespołu PIERSI

Koncert dla Babci i Dziadka

21
stycznia

CASTING


Zapraszamy 21 o godz.11:00
Miejsce: KRÓLESTWO
Wstęp Wolny!
24
stycznia

POCIESZNE WYKWINTNISIE


Zapraszamy 24 o godz.19:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 20 zł (15 zł z Kartą Seniora 60+)
28
stycznia

FABRYKA ZABAWEK


Zapraszamy 28 o godz.16:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 5 zł
30
stycznia

JEZIORO ŁABĘDZIE


Zapraszamy 30 o godz.18:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 80 zł
Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: cks@wp.pl | +48 32 3452 160