Przegląd Zespołów Folklorystycznych... wyniki konkursu

15-04-2015
Na VII Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego otrzymaliśmy 10 kart zgłoszenia z Czerwionki-Leszczyn, Katowic, Godowa, Mierzęcic, Mikołowa, Świerklan, Gorzyc, Rudy Śląskiej – w sumie wystąpiło  165 osób

Jury w składzie Zofia Czechlewska, Bożena Donnerstag i Mirosław Badura ustaliło, że ocenie podlegać będą:

- dobór repertuaru i powiązanie z regionem

- czystość brzmienia i opanowania instrumentów

- zgodność tańców, śpiewu i muzyki z tradycjami regionu

- czystość gwary, interpretację

- dobór kostiumów i strojów ludowych

- walory artystyczne.

Po zaprezentowaniu się zespołów jury postanowiło przyznać:

I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „ Rudzianie” z Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej

II miejsceZespół Regionalny „ Podlesianki ”z Domu Kultury „Południe” w Katowicach

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „ Kalina” z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie

wyróżnienie  - Kapela z Naszego Miasteczka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczyny.

Postanowiono również przyznać specjalne wyróżnienie Pani Danucie Gajdosz jako Osobowości Przeglądu.

 

Organizatorzy serdecznie dziękując wszystkim uczestnikom przeglądu, pragną złożyć specjalne wyrazy uznania dla Zespołu "Karolinki" z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach z okazji jubileuszu 55-lecia.

Foto: M.Badura

Kategoria - (Aktualności, Konkursy) Autor - Mirosław Badura

XVI Świętochłowicki Przegląd Sztuki...

Wystawa IPN - ROK 1945...

25
lipca

ZUZANKA I UTOPCE


Zapraszamy 25 o godz.17:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 5 zł
28
lipca

FESTYN DZIELNICOWY - CHROPACZÓW


Zapraszamy 28 o godz.17:00
Miejsce: Chropaczów
Wstęp Wolny!
1
sierpnia

FIGLARZE lecą do Los Angeles


Zapraszamy 1 o godz.17:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 5 zł
4
sierpnia

FESTYN DZIELNICOWY - ZGODA


Zapraszamy 4 o godz.17:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Wstęp Wolny!
8
sierpnia

MAŁY KSIĄŻĘ


Zapraszamy 8 o godz.17:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 5 zł
11
sierpnia

FESTYN DZIELNICOWY - PIAŚNIKI


Zapraszamy 11 o godz.17:00
Miejsce: Park Heiloo
Wstęp Wolny!
18
sierpnia

FESTYN DZIELNICOWY - LIPINY


Zapraszamy 18 o godz.17:00
Miejsce: Plac Słowiański
Wstęp Wolny!
Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: cks@wp.pl | +48 32 3452 160