Przegląd Zespołów Folklorystycznych... wyniki konkursu

15-04-2015
Na VII Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego otrzymaliśmy 10 kart zgłoszenia z Czerwionki-Leszczyn, Katowic, Godowa, Mierzęcic, Mikołowa, Świerklan, Gorzyc, Rudy Śląskiej – w sumie wystąpiło  165 osób

Jury w składzie Zofia Czechlewska, Bożena Donnerstag i Mirosław Badura ustaliło, że ocenie podlegać będą:

- dobór repertuaru i powiązanie z regionem

- czystość brzmienia i opanowania instrumentów

- zgodność tańców, śpiewu i muzyki z tradycjami regionu

- czystość gwary, interpretację

- dobór kostiumów i strojów ludowych

- walory artystyczne.

Po zaprezentowaniu się zespołów jury postanowiło przyznać:

I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „ Rudzianie” z Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej

II miejsceZespół Regionalny „ Podlesianki ”z Domu Kultury „Południe” w Katowicach

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „ Kalina” z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie

wyróżnienie  - Kapela z Naszego Miasteczka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczyny.

Postanowiono również przyznać specjalne wyróżnienie Pani Danucie Gajdosz jako Osobowości Przeglądu.

 

Organizatorzy serdecznie dziękując wszystkim uczestnikom przeglądu, pragną złożyć specjalne wyrazy uznania dla Zespołu "Karolinki" z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach z okazji jubileuszu 55-lecia.

Foto: M.Badura

Kategoria - (Aktualności, Konkursy) Autor - Mirosław Badura

VIII Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych - wyniki

Koncert charytatywny - M.Kindla

22
kwietnia

Piknik Wielkanocny na Skałce


Zapraszamy 22 o godz.16:00
Miejsce: OSiR Skałka
Wstęp Wolny!
26
kwietnia

PO PROSTU DOSTAJESZ HYZIA


Zapraszamy 26 o godz.18:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 20 zł
28
kwietnia

KABARET Łowcy.B


Zapraszamy 28 o godz.20:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 40 zł
1
maja

ERIH Work-it-Out Dance


Zapraszamy 1 o godz.15:00
Miejsce: Wieże KWK Polska
Wstęp Wolny!
25
maja

Dzień Matki z Radiem Silesia


Zapraszamy 25 o godz.15:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 45 zł
Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160