Przegląd Zespołów Folklorystycznych ...

25-03-2014
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
zaprasza na

VI OTWARTY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH KAPEL PODWÓRKOWYCH I LUDOWYCH REGIONU ŚLĄSKIEGO Świętochłowice 12.04.2014 r.

CELE PRZEGLĄDU
  • wspieranie oraz promocja tradycyjnej twórczości artystycznej,
  • prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych,
  • kultywowanie i popularyzacja najcenniejszych wartości kultury śląskiej
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
12.04.2014 r. godz. 12.00
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
41-603 Świętochłowice
ul. Krauzego 1
Oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród odbędzie się bezpośrednio po przesłuchaniach.

BIURO ORGANIZACYJNE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 73
tel/fax 2 456-791
e-mail: konkurs@cks.org.pl (w temacie maila należy dopisać " folklor")
Koordynator przeglądu: Gizela Krawczyk
tel./fax (32)2456 -791, 515 182 274

Na adres biura należy przesłać karty zgłoszenia wypełnione w/g załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2014 r. (do pobrania ze strony internetowej www.cks.org.pl)
Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie Centrum Kultury Ślaskiej

KATEGORIE ZESPOŁÓW
  • zespoły folklorystyczne
  • zespoły śpiewacze
  • kapele podwórkowe
  • kapele ludowe
  • gawędziarze ludowi
  • widowiska obrzędowe
UCZESTNICY
zespoły działające przy: ośrodkach kultury, klubach, świetlicach i innych placówkach kulturalnych oraz rodziny muzykujące bez ograniczeń wiekowych.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
Zespoły i kapele oceniać będzie komisja artystyczna, w której skład wejdą specjaliści z zakresu muzyki, choreografii i etnografii.

Ocenie podlegać będą:
- dobór repertuaru i powiązanie z regionem
- czystość brzmienia i instrumentacja
- zgodność tańców, śpiewu i muzyki z tradycjami regionu
- czystość gwary, interpretacja
- dobór kostiumów i strojów ludowych
- walory artystyczne
- czas prezentacji zespołu do 20 minut
Dla najlepszych zespołów przyznane zostaną nagrody i dyplomy.
O przyznaniu i podziale nagród zadecyduje JURY konkursowe.

Uwagi organizacyjne:

- akredytacja w kwocie 20zł realizowana przelewem na konto ING BSK oddział Świętochłowice 51-10501373 -1000002277300139

Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące

Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności

ZAPRASZAMY - Do pobrania regulamin+karta zgłoszeniowa
Kategoria - (Konkursy) Autor - Mirosław Badura

II WARSZTATY GOSPEL - Koncert

Koncert karnawałowy

Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160