Święto Miasta RAP FESTIWAL 2014

10-06-2014

BCH, ŻETON, MIUOSH, KALI, TEWU, SOBOTA, O.S.T.R. - gwiazdy pierwszego tego typu wydarzenia w Świętochłowicach porwały tłum - przede wszystkim bardzo młodych słuchaczy. "Słowami ulicy", w buncie przeciw rzeczywistości, odnaleźć można było, tęsknotę za wartościami wyższymi - miłością, przyjaźnią, poczuciem bezpieczeństwa.

Foto: Robert Starosta

Kategoria - (Aktualności) Autor - Mirosław Badura

INDUSTRIADA 2016

ŚWIĘTO MIASTA 2017

Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160