VIII Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych - wyniki

02-05-2016
PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury VIII Otwartego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych

Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego

30.04.2016 r

 

Otrzymaliśmy 12 kart zgłoszeniowych między innymi z Czerwionki-Leszczyn, Katowic, Godowa, Piekar Śląskich, Świerklan, – w sumie wystapiło ok. 100 osób

 

Komisja w składzie:

Joanna Wojnowska – przewodnicząca

Bożena Donnerstag – członkini

Mirosław Badura – członek

ustaliła, że ocenie podlegać będą:
  • dobór repertuaru i powiązanie z regionem
  • czystość brzmienia i opanowania instrumentów
  • zgodność tańców, śpiewu i muzyki z tradycjami regionu
  • czystość gwary, interpretację
  • dobór kostiumów i strojów ludowych
  • walory artystyczne
 

Po zaprezentowaniu się zespołów,  jury postanawia przyznać :

I miejsce

Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Regionalny PIEKARZANKI  z Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich

II miejsce

Zespół PODBUCZANKI  z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie

III miejsce

Zespół KAROLINKI z Miejskiego Ośrodka Kultury z Czerwionki – Leszczyn

Wyróżnienie – solistka z zespołu PIEKARZANKI – ROKSANA ZADORA

Wyróżnienie- KAPELA Z NASZEGO MIASTECZKA z Miejskiego Ośrodka Kultury z Czerwionki – Leszczyn

 

(Martyna Kucza)

 

Kategoria - (Aktualności) Autor - Mirosław Badura

Warsztaty FOTOGRAFIA I MODA

Roztańczona Metropolia - czas występów

Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160