Chór "Słowiczek" - koncert Pamięci Juliusza Kandziory

06-04-2019
 Zapraszamy na koncert chóru "Słowiczek", w czasie którego wykonane zostaną utwory Juliusz Kandziora, utwory operowe, operetkowe oraz musicalowe.

Chór Mieszany SŁOWICZEK jest wyjątkowy, ponieważ należy do jednych z najstarszych chórów w Polsce. Został powołany 28 lutego 1919r. podczas zebrania rudzkich entuzjastów pieśni obyczajowej w sali Danzigera 
w Czarnym Lesie. Wśród założycieli znaleźli się m. in. Karol Bytomski, Grzegorz Gwóźdź, Julian Pieczka i Antoni Szpilka.Już 18 lat później (17 maja 1937r.) z inicjatywy prezesa Stanisława Komandery, Towarzystwo Śpiewacze SŁOWICZEK podjęło uchwałę o budowie własnego Domu Śpiewaczego. Budowa rozpoczęła się 2 czerwca 1938r. 230 członków i sympatyków przepracowało na budowie 27 tys. godz. Wśród osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie były też osoby poświęcające budowie po 220 godz. miesięcznie, kosztem swoich urlopów i dni wolnych od pracy.30 października 1938r. po 5 miesiącach wytężonej pracy uroczyście otwarto Dom Śpiewaczy SŁOWICZEK w Rudzie Śląskiej – Wirku o kubaturze 2 656 m3. W budynku znajduje się duża sala mieszcząca 100 osób posiadająca również scenę.Warto dodać, iż w dzisiejszych czasach jest to nieprawdopodobne, aby członkowie chóru wybudowali z własnych prywatnych pieniędzy siedzibę chóru. Ówcześni członkowie nie tylko wsparli budowę własnymi środkami, lecz przede wszystkim własną ciężką pracą fizyczną.Nie sposób wymienić wszystkich konkursów, kursów, warsztatów, festiwali, koncertów, w których Stowarzyszenie brało udział, ponieważ przez prawie 100 lat doświadczenia, odbyło się ich kilkaset. W latach dwudziestych chór zajmował czołowe miejsca na okręgowych konkurach śpiewaczych. 
W 1930 roku Chór Mieszany SŁOWICZEK zdobył I nagrodę w Konkursie Wojewódzkim i II Lokatę w Konkursie Śpiewaczym w Teatrze Polskim 
w Katowicach, dzięki czemu zyskał ogólnopolską sławę.Podczas drugiej wojny światowej działalność chóru została zawieszona, jednak już 25 marca 1945r. Nadzwyczajne Walne Zebranie reaktywowało chór. W tym czasie chórem dyrygował Juliusz Kandziora – wybitny i zasłużony dyrygent i kompozytor, który zostawił po sobie wielką spuściznę swoich dzieł muzycznych. Ten wybitny człowiek dyrygował SŁOWICZKIEM 41 lat. Oprócz wymienionego powyżej Juliusza Kandziory, Stowarzyszeniem dyrygowali także Felbier z Bielszowic, Czaja, Rzeźniczek, Heine, Jerzy Cenkalik, Kołaczek, Wilhelm Nocoń, Krystyna Świder, Piotr Warzecha, Hubert Ratka, Paweł Kotucha, a od 2003 r. mgr Barbara Orlińska. Obecnie prezesem chóru jest 
mgr Andrzej Pięta.Chór brał udział również w wielu krajowych i zagranicznych trasach koncertowych: trzykrotnie w Danii i w Holandii oraz w Austrii, Niemczech, 
a także nawet na Białorusi.Chór posiada własną bibliotekę muzyczną, w której znajduje się ponad 350 utworów kompozytorów śląskich, polskich i zagranicznych, m.in. Pawła Kotuchy i Juliusza Kandziory. W repertuarze chóru są kompozycje o różnorodnej stylistyce i tematyce między innymi pieśni świeckie, religijne, operowe, rozrywkowe, operetkowe, musicalowe, ludowe oraz okolicznościowe.

źródło: http://chorslowiczek.pl/
Autor - Mirosław Badura

Teatr ŚwiętochłOFFice

Wakacje półmetek

25
maja

Dzień Matki z Radiem Silesia


Zapraszamy 25 o godz.15:00
Miejsce: CKŚ-Zgoda
Bilety: 45 zł
Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: sekretariat@cks.org.pl | +48 32 3452 160