Kobiety a Powstania Śląskie

17-05-2018
Pomimo, że w powstaniach śląskich brali udział przede wszystkim mężczyźni nie można nie doceniać roli kobiet. W czasie spotkania omówione zostaną ich działania na rzecz walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, szczególnie w okresie powstań (w latach 1919, 1920, 1921)  i plebiscytu.

ZAPRASZAMY na spotkanie z p. Katarzyną Tobór-Osadnik 

 
Autor - Mirosław Badura

VIII Konkurs Pieśni Sakralnej - koncert laureatów

Marylin x2

Adres: ul.Krauzego 1 41-600 Świętochłowice |www.cks.org.pl |e-mail: cks@wp.pl | +48 32 3452 160